29 Résultats
Statue of Adoniran Barbosa
Statue of Adoniran Barbosa
Luís Morrone
notice
Crotos

monument - hermès

Matériau : bronze - granite

longueur : 0.3 mètre ; 0.48 mètre – hauteur : 0.6 mètre ; 1.47 mètre – largeur : 0.45 mètre ; 0.48 mètre

Doutor Luiz Lázaro Zamenhof
Doutor Luiz Lázaro Zamenhof
notice
Crotos

hermès - ZEO

Matériau : granite - bronze - béton

longueur : 0.44 mètre ; 0.35 mètre – hauteur : 0.70 mètre ; 1.23 mètre – largeur : 0.62 mètre ; 0.35 mètre

Carolina Ribeiro
Carolina Ribeiro
Luís Morrone
notice
Crotos

monument - hermès

Matériau : bronze - granite

longueur : 0.28 mètre ; 0.48 mètre – hauteur : 0.52 mètre ; 1.7 mètre – largeur : 0.37 mètre ; 0.48 mètre

Almeida Júnior
Almeida Júnior
Laurindo Galante
notice
Crotos

monument - hermès

Matériau : granite - bronze

longueur : 0.41 mètre ; 0.52 mètre – hauteur : 0.65 mètre ; 1.57 mètre – largeur : 0.62 mètre ; 0.64 mètre

Cora Coralina
notice
Crotos

monument - hermès

Matériau : granite - bronze - béton

longueur : 0.25 mètre ; 0.5 mètre – hauteur : 0.44 mètre ; 1.35 mètre – largeur : 0.3 mètre ; 0.65 mètre

Dépeint : Cora Coralina

Hachiro Miyasaki
Hachiro Miyasaki
notice
Crotos

monument - hermès

Matériau : granite - bronze

longueur : 0.34 mètre ; 0.55 mètre – hauteur : 0.75 mètre ; 1.80 mètre – largeur : 0.60 mètre ; 0.67 mètre

0.4 secondes