21 Results
Anton Ulrik Berndes Nationalmuseum
Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813), friherre, överkammarherre, en av Rikets herrar, president
Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813), friherre,...
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813), friherre, överkammarherre, en av Rikets herrar, president

~1790

painting

height : 5 centimetre – width : 4 centimetre

Inventory number : NMGrh 2688

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Genre : portrait

Depicts : Gustaf Adolf Reuterholm

Johan Herman Schützercrantz (1762-1821), konteramiral
Johan Herman Schützercrantz (1762-1821), konteramiral
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

painting

height : 4.5 centimetre – width : 2.9 centimetre

Inventory number : NMB 355

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Charlotta Fredrika Sparre (1719-95), g von Fersen, överhovmästarinna
Charlotta Fredrika Sparre (1719-95), g von Fersen,...
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

Charlotta Fredrika Sparre (1719-95), g von Fersen, överhovmästarinna

painting

height : 6.4 centimetre

Inventory number : NMB 528

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Karl XIII
notice
Crotos

painting

height : 5.5 centimetre

Inventory number : NMB 153

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Depicts : Charles XIII of Sweden

Adolf Fredrik Munck (1749-1831), greve
Adolf Fredrik Munck (1749-1831), greve
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

painting

height : 6 centimetre – width : 4.3 centimetre

Inventory number : NMB 525

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Depicts : Adolf Fredrik Munck

Självporträtt vid 47 års ålder
Självporträtt vid 47 års ålder
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

1804

painting

height : 4.8 centimetre

Inventory number : NMB 518

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Genre : self-portrait

Depicts : Anton Ulrik Berndes

Gabriel Wennerstedt (1728-1793), kapten
Gabriel Wennerstedt (1728-1793), kapten
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

painting

height : 5.4 centimetre

Inventory number : NMB 62

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Anders Mauritz Unfraun (1767-1829), bursar, c. 1786-89
Anders Mauritz Unfraun (1767-1829), bursar, c. 1786-89
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

~1786

painting

height : 5 centimetre

Inventory number : NMB 2595

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Genre : portrait

Hans Henrik von Essen (1755-1824)
Hans Henrik von Essen (1755-1824)
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

painting

height : 3.3 centimetre – width : 2.6 centimetre

Inventory number : NMGrh 4290

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Okänd kvinna
notice
Crotos

painting

height : 2.1 centimetre

Inventory number : NMB 350

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Carl Reinhold von Fersen (1716-86) 1787, greve, riksråd, överhovjägmäst
Carl Reinhold von Fersen (1716-86) 1787, greve,...
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

Carl Reinhold von Fersen (1716-86) 1787, greve, riksråd, överhovjägmäst

painting

Inventory number : NMB 179

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Depicts : Carl von Fersen

Johan Tobias Sergel (1740-1814), bildhuggare, prof., hovintendent; 1811
Johan Tobias Sergel (1740-1814), bildhuggare, prof.,...
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

Johan Tobias Sergel (1740-1814), bildhuggare, prof., hovintendent; 1811

painting

height : 4 centimetre – width : 3.2 centimetre

Inventory number : NMB 2349a

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Depicts : Johan Tobias Sergel

Gustaf Adolf Reuterholm
Gustaf Adolf Reuterholm
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

painting

height : 7 centimetre

Inventory number : NMGrh 2687

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Okänd dam
notice
Crotos

1785

painting

height : 3.2 centimetre

Inventory number : NMB 349

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Gustav Adolf Reuterholm, 1756-1813
Gustav Adolf Reuterholm, 1756-1813
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

painting

height : 5 centimetre – width : 4 centimetre

Inventory number : NMGrh 2031

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Depicts : Gustaf Adolf Reuterholm

Petter Bernhard Berndes (1750-1826), kapten
Petter Bernhard Berndes (1750-1826), kapten
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

painting

height : 4.3 centimetre

Inventory number : NMB 527

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813), friherre, överkammarherre, en av Rikets Herrar, president
Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813), friherre,...
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813), friherre, överkammarherre, en av Rikets Herrar, president

painting

height : 6.3 centimetre – width : 6.3 centimetre

Inventory number : NMGrh 2690

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Depicts : Gustaf Adolf Reuterholm

Okänd dam
notice
Crotos

painting

height : 9.5 centimetre – width : 6.2 centimetre

Inventory number : NMB 524

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Okänd officer
notice
Crotos

1800

painting

height : 6.4 centimetre

Inventory number : NMB 1198

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

Lars Orre adlad Orrsköld (1724-1799), krigsråd
Lars Orre adlad Orrsköld (1724-1799), krigsråd
Anton Ulrik Berndes - Nationalmuseum
notice
Crotos

1785

painting

Inventory number : NMB 160

Collection : Nationalmuseum

Location : Nationalmuseum

0.5 secondes